Redenen om spaarzaam 'in de fok' te verkopen

Zoals in de spelregels is te lezen, worden kittens uit cattery van de Moeshoek in principe enkel als liefhebbersdier verkocht. Niet als fokdier.

Ik besef me dat dit vragen op kan roepen: zijn de ouderdieren soms niet gezond? Ben ik misschien bang dat er financieel geprofiteerd gaat worden van dure door mij aangeschafte lijnen? De daadwerkelijke redenen zijn, zonder al te breed uit te wijden, o.a. de volgende.