Spelregelsbij het in aanmerking komen voor een 'Moeshoekje'

Vooraf...

Ik hecht er grote waarde aan dat het kitten een blijvend huis geboden krijgt. Natuurlijk begrijp ik dat er in uitzonderingsgevallen een crisissituatie kan ontstaan met welke achtergrond dan ook; ik verwacht Majkendan wel dat ik de eerste zal zijn die wordt ingelicht indien een kat uit onze cattery mogelijk herplaatst zal moeten worden. Ik zal me dan samen met u inspannen om te zorgen dat uw Moeshoekje een goed nieuw adres zal gaan krijgen.

Wachtlijst, optie en bespreken
Wanneer u zich kunt vinden in onderstaande spelregels, bent u altijd vrij om vrijblijvend uw interesse te melden wanneer er kittens verwacht worden. U kunt dit doen door mij te mailen. Na het invullen van een vragenlijst die ik u toestuur, komt u dan op de wachtlijst voor de te verwachten kittens.
Ik hanteer geen volgorde in de wachtlijst, voor mij is de beste match tussen kitten en aanstaande eigenaren leidend.

Enkele weken na de geboorte van de kittens benader ik in mijn ogen geschikte kandidaat kopers. Wanneer u u dan nog steeds interesse heeft, kunt u in overleg met mij een optie op een kitten nemen. Dit houdt in dat we een datum plannen waarop u een bezoek brengt aan de cattery en kennis maakt met moeder, kittens en mij (zie ook onder Kittenbezoek). Na afloop van dit bezoek spreken we een 'afkoelperiode' af waarbinnen u nog eens rustig kan nadenken en overleggen met uw naasten of u voor het kitten wilt gaan. En anderszijds ook voor mijzelf een periode om te beslissen of ik de match tussen u en het kitten kan onderstrepen.

Wanneer zowel u als ik voelen dat het kitten goed bij u past en u ervoor gaat om dit kitten in uw huishouden op te gaan nemen en het een leven lang uw liefde wilt gaan geven, reserveert u het kitten en is het kitten daarmee door u besproken en niet meer beschikbaar voor anderen.

Kittenbezoek
Op afspraak en doorgaans vanaf de leeftijd van 4 weken, tenzij de gezondheid van moeder of kittens anders verlangt. Ik geef geen kittens mee bij een eerste bezoek, zelfs als zij al oud genoeg zijn om te mogen verhuizen. Na een kennismaking met het kitten, diens ouders en mij, wordt als er een klik is een principe-afspraak gepland wanneer het kitten naar zijn of haar nieuwe adres mag verhuizen. In de regel breng ik het kitten bij u thuis (binnen een straal van 250 km enkele reis vanaf mijn woonplaats, daarboven worden aparte afspraken gemaakt).

Aanbetaling
Een koop is bij mij pas een koop nadat de koopovereenkomst bij overdracht van het kitten aan de nieuwe eigenaar door beide partijen is ondertekend. Dat betekent automatisch dat ik geen aanbetaling vraag of accepteer.

Vaccinaties en ontworming
Het kitten is bij verhuizing naar de nieuwe eigenaar gechipt, meerdere malen ontwormd, volledig ingeënt met levend verzwakt vaccin tegen katten- en niesziekte en indien de regelgeving dit vereist ook tegen hondsdolheid. Eventuele extra vaccinaties, testen en/of behandelingen in overleg en tegen meerprijs (ter hoogte van de kostprijs van deze vaccinaties/testen/behandelingen, zoals gehanteerd door de dierenarts die deze uitvoert).

De verhuizing
Het kitten verhuist niet eerder naar de nieuwe eigenaar dan op de leeftijd van 17 - 18 weken.
Ik ben geen voorstander van de zogenaamde langzame introductiemethode wanneer dat inhoudt dat het kitten na diens verhuizing als enige kat voor een periode langer dan één dag in een aparte ruimte wordt gehouden die geen standaard deel uit vormt van de leefruimte van de bewoners van dat huis (mens en dier). In dat geval zijn wij niet de aangewezen partijen om 'zaken' met elkaar te doen en zal ik de aspirantkoper adviseren elders voor een kitten te gaan kijken. Dit geldt ook voor aspirantkopers die hun kat permanent in een ruimte kleiner dan 6 vierkante willen gaan huisvesten.

De papierwinkel
Het kitten heeft een Neocat stamboom, deze wordt na betaling en overdracht van het kitten samen met het ingevulde en door beide partijen ondertekend eigendomsbewijs en het Europees dierenpaspoort overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Sweetie met kitten Kissy

Verder hanteer ik een koopovereenkomst, die bij de overdracht van het kitten door mij en de nieuwe eigenaar wordt ondertekend.

Castratie/sterilisatie
Onze kittens worden als gezelschapsdier verkocht en verhuizen in de regel gecastreerd/gesteriliseerd; de kosten hiervan zijn bij de prijs inbegrepen.
In een enkel geval wijken we van dit principe af. Er zal in dat geval in de koopovereenkomst worden vastgelegd dat met het kitten mag worden gefokt.

Stamboom
Bij cattery van de Moeshoek kunt u enkel Noorse boskat kittens met stamboom verwachten. Deze stamboom garandeert dat u koopt van een fokker die een zorgvuldige manier van fokken nastreeft (conform de regels van kattenvereniging Neocat).
Waarom een stamboom? Lees hier meer daarover.

Vindt u een lage prijs belangrijker dan een goede afkomst van een kitten? Dan zijn wij niet de juiste 'partners' voor elkaar. Ik verwijs u graag door naar adressen waar een in mijn ogen vaak een forse prijs wordt gevraagd voor stamboomloze kittens, waarvan de raszuiverheid niet is gegarandeerd en waarvan volledig onduidelijk is in hoeverre de ouders met regelmaat worden getest op hart en nieren en op andere erfelijke ziekten die bij de Noorse boskat kunnen voorkomen. O.a. op Marktplaats zijn er met regelmaat leuke en lieve kittens zonder stamboom te vinden, en ook kittens uit kruisingen Noorse boskat met andere halflangharige rassen.

Prijs
U betaalt voor een kitten uit onze cattery:
• Gecastreerd katerkitten: € 925
• Gesteriliseerd poezenkitten: € 960

Bij de aankoopprijs is inbegrepen:

  • Twee maal vaccinatie tegen katten- en niesziekte; aanvullende vaccinaties zoals de verplichte rabiësvaccinatie bij grensoverschrijding zijn voor rekening van de koper;
  • Sterilisatie/castratie;
  • Chip plus registratie van de chip op uw naam (met uitzondering van regio's waar een wettelijke Registratieplicht is door een dierenarts uit die regio);
  • Europees paspoort;
  • Neocat stamboom met eigendomsbewijs;
  • Verkoopovereenkomst;
  • Startpakket ter waarde van ruim 75 euro met een royale hoeveelheid kittenvoer (naar wens droog en/of diepvries), snacks, speeltjes, informatie over het ras en over hoe zo goed mogelijk zorg te gaan dragen voor het kitten;
  • De kosten voor het brengen van het kitten naar u thuis binnen een straal van 250 km enkele reis, daarboven worden aanvullende kosten berekend.

Ook in de gevallen dat we overeenkomen dat het kitten op latere leeftijd door uw eigen dierenarts wordt gecastreerd c.q. gesteriliseerd, hanteer ik bovengenoemde bedragen.
Nadat er bewijs van sterilisatie/castratie van het betreffend kitten aan mij is overlegd, wordt er op de aankoopprijs 75 euro in het geval van een katertje en 110 euro in het geval van een poesje aan u gerestitueerd (conform de voorwaarden die in de koopovereenkomst worden opgenomen).