De prijs van een raskittenNoorse boskat

De prijs van een Noorse boskat kitten met stamboom (verkocht als huisdier) ligt in Nederland rond de 713 euro*. Waarom moet een raskat met papieren nou zoveel kosten?Papier- en muntgeld

Om een indruk te krijgen waarom deze prijs zo hoog ligt, kunt u eens een kijkje nemen op de pagina waarop ik de kosten uiteen heb gezet die komen kijken bij het fokken van een (eerste) nestje kittens.

En zo zie je dat, wanneer alles voorspoedig gaat (geen keizersnede etc.), ik al zo'n 680 euro aan kosten per kitten heb wanneer een nest uit 4 kittens bestaat. Bij een kleiner nest liggen de kosten per kitten iets hoger, bij een groter nest iets lager.

Maar waarom zou ik kiezen voor een kitten met stamboom?

Op Marktplaats worden tegenwoordig in overvloed raskittens zonder stamboom aangeboden voor prijzen tussen de 500 en 1000 euro. Dat verschilt nogal wat van 713 euro. Wat krijg je 'meer' als je een kitten mét stamboom koopt?

Een bij een vereniging aangesloten fokker dient zich te houden aan het reglement dat door deze vereniging is opgesteld. Houdt deze zich hier aantoonbaar niet aan, kan de fokker na een waarschuwing bij een herhaalde overtreding worden geroyeerd.
Zo zijn er bijvoorbeeld regels verbonden aan het aantal nestjes dat een poes binnen een bepaalde periode mag hebben. Wanneer u een raskitten zonder papieren koopt, heeft u geen enkele garantie hoeveel nestjes de moederpoes al heeft gehad in de afgelopen periode. U kunt zich voorstellen dat te veel nestjes weerslag zal hebben op de conditie van de moederpoes en daarmee ook op de conditie van het kitten.kat in de zak

Bij een raskitten met papieren kunt u zich ervan vergewissen in hoeverre er op een verantwoorde wijze is gefokt. Bijvoorbeeld of er veel inteelt is gepleegd, met de nodige gezondheidsrisico's voor het kitten. De voorouders zijn bekend en als de stambomen van de ouders al niet gepubliceerd zijn op bv de website van de fokker, kunt u om een kopie ervan vragen.

Een raskitten met papieren dat van een goede fokker komt, heeft ouders die zijn getest op de erfelijke ziektes waarvan bekend is dat deze bij het ras voorkomen. Als het gaat om hart en nieren niet eenmalig via een DNA test die enkel voor Maine Coons of Ragdolls is, maar periodiek via Doppler echo (dus niet eenmalig!). Een degelijk fokker kan u de orginele testuitslagen van de ouders van het kitten tonen. Zodat u weet dat er al het mogelijke is gedaan om u een gezond kitten te kunnen overdragen.

Koop geen kat in de zak!

Een kitten met papieren moet compleet gevaccineerd en ontwormd zijn voor het verhuist naar de nieuwe eigenaar. Dit houdt in twee maal gevaccineerd met 9 weken en 12 weken, of eenmaal op de leeftijd vanaf 12 weken en meerdere malen ontwormd.
Als bewijs krijgt u een dierenpaspoort waarin dit is genoteerd, en waarin zich bij de Nederlandse paspoortjes tevensde stamboom: deze kost een geregistreerd fokker gemiddeld niet meer dan 15 euro een gezondheidsverklaring van de dierenarts betreffende huid, oren, ogen, gebit, lymfeknopen, respiratie, hart- en vaatstelsel en digestieapparaat bevindt.
Let wel: deze verklaring dateert doorgaans van de eerste vaccinatie, en geeft geen garantie over de van het kitten vlak voor het naar u verhuist. Om meer zekerheid te krijgen, zou u kunnen vragen om een aparte gezondheidsverklaring van de dierenarts.

Verder is het raskitten van een goede fokker voorzien van een geregistreerde chip, krijgt u bij overdracht van het kitten de geplastificeerde stamboom van het kitten en wordt het eigendomsbewijs en de chip bij overdracht op uw naam overgeschreven.
NB sommige kattenverenigingen kennen geen apart eigendomsbewijs meer en is het bezit van de geplastificeerde stamboom het bewijs dat u de eigenaar bent.

Drogredenen om kittens zonder stamboom te verkopen

Het achterwege laten van het aanvragen van een stamboom om hiermee de kosten van het kitten te drukken, kan geen geldige reden zijn. Zo kost bij onze vereniging een stamboom met eigendomsoverdracht 12,50 euro exclusief verzendkosten (gegevens uit 2021).
Wanneer een fokker dit als reden aanhaalt om u het kitten goedkoper aan te kunnen bieden, denk dan aan bovenstaande en weet dat er een andere reden moet zijn waarom een kitten zonder stamboom voor een sterk gereduceerde prijs wordt aangeboden. Kittenadvertentie voor Noorse boskatkittens (?) zonder stamboom voor een hoge prijs

Ook het niet beschikken over een catterynaam is GEEN reden om geen stambomen aan te kunnen vragen. Bij Mundikat kunnen ook leden zonder geregistreerde catterynaam stambomen voor hun raskittens verkrijgen wannneer ze fokken volgens de reglementen van deze vereniging.

Is handgeld gebruikelijk?

Ja, vaak wel, maar betaal nooit voorafgaand aan een eerste bezoek bij de fokker! Er ligt dan geen overeenkomst aan ten grondslag en bij kwaadwillende personen kunt u vervolgens fluiten naar uw centen. Ook mag de fokker uw aanbetaling houden indien u bij bezoek aan hem/haar niet overtuigd bent en u van het kitten wilt afzien. Voor de hoogte van het handgeld zijn geen richtlijnen en blijft het een kwestie wat fokker en aspirantkoper daaromtrent met elkaar afspreken.

Een bedrag van € 50 vinden wij redelijk, om op die wijze de garantie naar elkaar af te geven voor de intentie om het kitten af te geven/nemen. Maar vraag wel een kwitantie aan de kittenverkoper indien u contant betaalt!
Wettelijk mag de verkoper niet meer dan 50 procent van het aankoopbedrag als aanbetaling vragen. Er mag meer gevraagd worden, zelfs het hele aankoopbedrag, maar alleen als koper en fokker dit samen overeenkomen. De handtekening van de koper is daarbij vereist.

Ik zelf vraag overigens geen handgeld. Een koop is bij mij pas een koop nadat de koopovereenkomst bij overdracht van het kitten aan de nieuwe eigenaar door beide partijen is ondertekend. Dat betekent automatisch dat ik geen handgeld vraag of accepteer.

Tenslotte

Los van de 'droge' kosten die bij het fokken van een nestje komen kijken zoals opgesomd in het in de eerste alinea genoemde artikel van Neocat, zijn er nog meer factoren die de prijs van een kitten bepalen. Denk daarbij aan:

 • of de prijs van de castratie bij de aankoopprijs is inbegrepen c.q. er een bedrage in de prijs hiervan wordt teruggestort na overleggen van bewijs van castratie/sterilisatie zoals bij ons het geval is (zodat de feitelijke aankoopprijs dus een stuk lager ligt aanvankelijk lijkt), of dat u zelf de volledige kosten van de castratie/sterilisatie draagt;
   
 • of er als het kitten volwassen is mee mag worden gefokt. Bij sommige fokkers ligt de aankoopprijs van een kitten waar mee mag worden gefokt hoger dan voor een kitten waarmee dat niet mag. Bij ons in feite ook, omdat in dat geval onze financiĆ«le bijdrage aan de kosten van sterilisatie/castratie komt te vervallen.
   
 • of een fokkitten zelf (dus niet alleen de ouders) is getest op GSD-IV, PKdef, FIV/FeLV en de originele bewijzen daarvan bij verhuizing met zich meekrijgt. Wij zelf rekenen de feitelijke extra kosten van deze testen in de aankoopprijs van een fokkitten door.
   
 • of u het kitten zelf bij de fokker moet komen ophalen, of dat het kitten zoals wij dit doen door de fokker bij u thuis wordt gebracht;
   
 • of er bij verhuizing alleen een paar proefzakjes voer wordt meegegeven, of dat het kitten voor 1-2 weken diepvriesvlees en/of commerciĆ«le voeding meekrijgt zoals bij ons het geval is, zodat het eerst aan huis en nieuwe omgeving kan wennen en niet ook nog gelijk aan nieuw voer;
   
 • of de fokker de voormalig fokdieren na er enkele nestjes mee gehad te hebben met een jaar of 4-5 herplaatst en deze uit beeld verdwijnen; of zoals bij ons: dat deze tot hun dood bij de fokker blijven wonen (met alle (medische) kosten die er in de daarop volgende 10 levensjaren bij komen van dien) en hun gezondheidsstatus openbaar te volgen is tot hun dood.

* prijs ontleend aan de 'prijsmeter Noorse boskat kittens' van 2020

volgende »